headerphoto

Diensten - Opleveringsschoonmaak

Bij nieuwbouw en renovatieprojecten verrichten vakkundig personeel met ervaring in dit bedrijfstak werkzaamheden tegen een aangenomen prijs of tegen een van tevoren vastgesteld uurtarief. Aan de hand van een checklist wordt met de uitvoerder het object na de schoonmaak gecontroleerd, om tot het gewenste resultaat te komen ten behoeve van de nieuwe gebruiker.